biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Finanse

Co trzeba wiedzieć o zwrocie podatku z Niemiec dla małżeństw?

Co trzeba wiedzieć o zwrocie podatku z Niemiec dla małżeństw?

W niemieckim systemie podatkowym przewidziane jest coroczne składanie rozliczenia fiskalnego. Obowiązek ten dotyczy każdej osoby zatrudnionej w Niemczech. Składanie PITa łączy się z możliwością skorzystania z dużej liczby ulg, które zmniejszają ostateczną wysokość daniny. Dzięki temu teoretycznie wysokie podatki w praktyce oznaczają dużo wyższe niż Polsce zwroty nadpłaconych środków. Czy niemiecki system uwzględnia opcję wspólnego rozliczania się przez małżeństwa? W naszym poradniku odpowiadamy na pytania dotyczące zwrotu podatku z Niemiec dla par.

Jak złożyć podatek w Niemczech?

Procedura składania zeznania rocznego nie odbiega od tego, z czym ma się do czynienia w Polsce. W niemieckim odpowiedniku urzędu skarbowego (Finanzamt) należy w ustalonym terminie złożyć komplet dokumentów, zawierający informacje o zarobkach oraz potwierdzenia prawa do ulg, z których płatnik zamierza skorzystać. Ważną zmianą w stosunku do polskich przepisów jest ostateczny termin. Podatnik ma czas na rozliczenie się z Finanzamtem do 31. lipca następnego roku. Na podstawie informacji zawartych w deklaracji podatkowej urząd rozlicza kwotę pobraną na poczet opłaty fiskalnej. Jeśli wykaże nadpłatę, podatnik – dotyczy to również zatrudnionych tam Polaków – otrzymuje zwrot podatku z Niemiec. W przypadku niedopłaty płatnik jest zobowiązany uiścić brakującą kwotę na wskazane przez urząd konto.

Co zrobić, by rozliczyć podatek wspólnie z małżonkiem?

W Niemczech możliwe jest wspólne rozliczenie z partnerem lub partnerką. Aby to zrobić, para musi pozostawać w związku małżeńskim oraz podlegać pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Małżeństwa rozliczające się wspólnie mogą skorzystać z jednego z dwóch sposobów, wynikających z klasy podatkowej, do której przynależą. Suma klas podatkowych musi wynosić 8, dlatego w warunkach wspólnego rozliczenia do wyboru pozostają dwie kombinacje. Jedno ze współmałżonków posiada klasę 3., a drugiemu przydzielana jest 5. lub oboje przynależą do klasy 4. Na czym polega różnica?

  • W wariancie 3. i 5. osoba przyporządkowana do 3. może skorzystać z preferencyjnych warunków rozliczenia, jednak partnerowi nie przysługują żadne ulgi;
  • Jeśli obie osoby posiadają 4. klasę podatkową, mogą zastosować obniżenia.

Czy zwrot podatku z Niemiec jest korzystny dla małżeństw?

Aby uzyskać korzystny zwrot podatku z Niemiec, rozliczając się z PITa jako małżeństwo, należy upewnić się, że obie osoby zostały zakwalifikowane do prawidłowej klasy. Jeśli partnerzy mają zbliżone zarobki, najlepszym rozwiązaniem jest przynależność obojga do 4. klasy podatkowej. Z kolei w przypadku, kiedy dochód jednego z małżonków jest wyraźnie wyższy, osoba ta powinna należeć do 3. klasy podatkowej, a partner lub partnerka o niższych zarobkach – do 5.

Finanzamt umożliwia zmianę klasy podatkowej, dlatego warto skorzystać z takiej opcji, jeśli w wyniku przypisania do innej klasy zwrot nadpłaty będzie korzystniejszy.

PIT w Niemczech – profesjonalne wsparcie

Starania o zwrot podatku z Niemiec wydają się zazwyczaj dość skomplikowane osobom, które nie miały z nimi do czynienia lub nie znają biegle języka niemieckiego. Dlatego też rozliczenie PITa w Finanzamt można przekazać w ręce profesjonalnego biura podatkowego. W ramach usługi specjaliści nie tylko złożą zeznanie podatkowe, lecz także przeprowadzą przez cały proces, jeśli zaistnieje potrzeba dalszego kontaktu z urzędem.

Udostępnij