biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

PrawoSocial Media

Co to jest ochrona praw autorskich?

Co to jest ochrona praw autorskich?

Ochrona praw autorskich jest bardzo istotna. W Polsce istnieją przepisy prawne, które to regulują. Warto wiedzieć o tym, co reguluje prawo autorskie.

Co reguluje prawo autorskie?

Często jest tak, że ludziom wydaje się, iż problemy związane z prawem autorskim dotyczą tylko wąskiej grupy osób, które tworzą różnego typu dzieła artystyczne. Mowa tutaj na przykład o reżyserach, aktorach, pisarzach, piosenkarzach, a ponadto malarzach. Jednakże problematyka praw autorskich dotyczy o wiele szerszego kręgu osób. Mowa tutaj między innymi o artystach, aż po konstruktorów oraz wynalazców. Bardzo ważne jest również to, że sporo ludzi zatrudnionych w ramach umowy o pracę także może domagać się stosownej ochrony efektów ich działań. Dlatego definicja utworu, który podlega prawnej ochronie, jest bardzo istotna. Mowa tutaj o roszczeniach związanych z naruszeniami praw autorskich. Do tego dolicza się sposoby przenoszenia na inne podmioty praw wytworów pracy twórczej. Okazuje się, że są to jedne z najbardziej praktycznych problemów prawnych. W Polsce istnieje wiele kancelarii prawnych, które zajmują się ochroną praw autorskich. Nie każdy jednak wie o tym, czym jest takie prawo, a ponadto co reguluje.

W praktyce jest tak, że prawo autorskie jest bardzo szerokim pojęciem. Związane jest przede wszystkim z nakazami oraz zakazami, które dotyczą własności intelektualnej twórcy utworu. Istotne jest to, że prawo autorskie reguluje prawa rozporządzania, które przysługują autorowi konkretnego dzieła bądź utworu. Do tego decyduje o formach korzystania z danego utworu, razem z różnymi detalami, które mają związek z wynagrodzeniem oraz czerpaniem z tego korzyści majątkowych. Trzeba również pamiętać o tym, że obecnie panujące przepisy prawa autorskiego dotyczą wielu aspektów. Między innymi formy, ale też treści utworu, który nie może być dowolnie zmieniany. Dodatkowo chronią wizerunek, a ponadto dobre imię autora publikacji. Co więcej, prawo autorskie w naszym kraju reguluje ewentualną odpowiedzialność karną. Ma to miejsce w przypadku różnych nadużyć, które wynikają między innymi z nadużycia bądź nieprzestrzegania obecnie panujących przepisów prawnych.

prawa autorskie

Ochrona praw autorskich

Trzeba wiedzieć o tym, że prawo autorskie jest zbiorem norm prawnych. Ich celem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, artystycznej, a ponadto literackiej. Do tego trzeba doliczyć ogół praw, które przysługują autorowi utworu. Dodatkowo upoważniają go do decydowania o jego eksploatacji oraz czerpania z niego korzyści majątkowych. Co więcej, obecne prawo autorskie dzielone jest na osobiste oraz majątkowe. Nie każdy jednak wie, że prawa autorskie osobiste to między innymi prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem oraz imieniem, a także prawo do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu. Mało kto wie o tym, że prawa autorskie obejmują na przykład prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Do tego trzeba doliczyć prawo do żądania zapłaty przez człowieka, który te przepisy prawne naruszył.

Sprawdź także: Czym są dotacje unijne?

Prawo autorskie definicja

Nie każdy wie o tym, że w naszym kraju zasady prawa autorskiego reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku. Wiele osób nie wie, co jest objęte prawem autorskim. Okazuje się, że zgodnie z ustawą przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, który ustalony jest w danej formie, niezależnie od wartości, sposobu wyrażenia bądź jego przeznaczenia.

Dlatego ochronie podlegają utwory, które mają cechy osobistej twórczości. W tym przypadku mowa o inwencji, samodzielności, a także oryginalności danego opracowania. Ponadto mogą być ustalone w jakiekolwiek postaci. Co więcej, ustalenie może nastąpić zarówno dzięki zastosowaniu zdjęć, jak i tekstu, ale też rysunków. Warto wiedzieć o tym, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, nawet w przypadku, kiedy jest on nieskończony. Dlatego nie ma znaczenia, czy ustalenie pojawia się w postaci ostatecznej, a może w postaci szkiców, modeli czy planów. Możliwości w tym zakresie jest wiele.

Udostępnij