biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Biznes

Restrukturyzacja firmy jako proces wsparcia dla przedsiębiorców

Restrukturyzacja firmy jako proces wsparcia dla przedsiębiorców

Nie tak łatwo utrzymać się w dzisiejszych czasach na rynku. Wielu przedsiębiorców ma problemy, które mogą być skutkiem m.in. źle podjętych decyzji, problemów finansowych. Co za tym dalej idzie, ich możliwości bytowe wśród konkurencji stają pod znakiem zapytania. Czy otrzymają oni szansę wybicia się z dołka? Odpowiedzią na to pytanie stać się może restrukturyzacja firmy, czyli tzw. opracowanie planu naprawczego. Opracowywanie planów restrukturyzacji musi zostać wykonane przez właściwe organy, aby wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do czego może doprowadzić restrukturyzacja firmy?

Mówiąc o tym procesie, należy wspomnieć o tym, że będzie ona miała wpływ na aspekt finansowy i podmiotowy. Przez ten pierwszy należy rozumieć zmiany dotyczące finansów, ekonomii oraz organizacji prawnej. Aspekt podmiotowy obejmuje zmiany odnoszące się do zatrudnienia, polityki produktowej, techniki czy rozwiązań technologicznych. Ważne jest to, aby proces ten został w całości indywidualnie dopasowany do potrzeb przedsiębiorców, którzy chcą być pewni tego, że uda im się pozbyć wszystkich problemów. Doradztwo gospodarcze w zakresie planów restrukturyzacyjnych jest w stanie zapewnić https://www.wojcikdoradztwo.pl/pl.

Prawo na temat restrukturyzacji

Chcąc omówić ten aspekt, należy wspomnieć o tym, że w ten sposób można m.in. zyskać ochronę przed swoimi wierzycielami. Dodatkowo należy przywołać odpowiednią podstawę prawną, która mówi o tym, jak ten proces naprawczy musi wyglądać. Należy zajrzeć do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne [Dz.U. z 2015 r. poz. 978] z późniejszymi zmianami. Czy warto zdecydować się na te działania? Oczywiście, że tak, ponieważ w ten sposób można zyskać także ochronę przed upadłością. Specjaliści zawsze dobierają odpowiedniego doradcę, który będzie w stanie poradzić sobie ze wszystkimi aspektami, m.in. marketingowymi i ekonomicznymi, mającymi wpływ na funkcjonowanie firmy.

Kto może zostać objęty planem restrukturyzacyjnym?

Restrukturyzacja to proces, który przeznaczony jest dla dłużników niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością dla obecnych i przyszłych wierzycieli. Odwołując się do wyżej wymienionej podstawy prawnej, należy wymienić, że firma musi spełnić określone warunki, aby mogła zostać poddana planom naprawczym. Wśród tych wymogów można wymienić:

  • wysokość wszystkich zobowiązań jest większa niż posiadana wartość majątku przez firmę zgromadzonego przez dwa ostatnie lata,

  • brak możliwości wywiązania się ze wszystkich zobowiązań, które na dodatek przekraczają trzy ostatnie miesiące.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego czy jego firma może zostać objęta takim procesem, powinien skorzystać z fachowego doradztwa gospodarczego. Wiedza takich osób będzie w stanie wskazać czy faktycznie będzie można myśleć o tym, aby swojej firmie dać szansę na powstanie „z popiołów”.

Czy moja firma musi poddać się restrukturyzacji?

Wśród powodów, które będą miały wpływ na to czy firma musi pomyśleć o takim planie, wyróżnić można duże koszty prowadzenia biznesu, nietrafiona polityka firmy, niska jakość produktów lub usług. Wpływ na to mogą mieć zmiany w polityce gospodarczej, wzrost konkurencji, a nawet spadki na giełdzie. Tak naprawdę to wiele czynników może mieć wpływ na to, że firma nie będzie notowała dobrej passy. Warto jednak pomyśleć o takim procesie, ponieważ w ten sposób będzie można uratować firmę przed zamknięciem.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij