biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Marketing

Szkolenie Design Thinking – sposób na podniesienie poziomu kreatywności

Szkolenie Design Thinking – sposób na podniesienie poziomu kreatywności

Design thinking to metoda, która zyskuje popularność na świecie dzięki swojej skuteczności. Służy przede wszystkim podnoszeniu poziomu kreatywności, co przekłada się na tworzenie produktów, usług czy procesów, które odpowiadają faktycznym potrzebom użytkowników. Inprogress oferuje jedyne akredytowane szkolenie z zakresu Design Thinking – DTMethod® Foundation Podczas kursu uczestnicy poznają zasady i wskazówki niezbędne do efektywnego korzystania z tej nowoczesnej metody oraz uczą się jak skutecznie korzystać z dostępnych narzędzi.

Czym jest szkolenie Design Thinking?

Design Thinking to metoda ułatwiająca tworzenie innowacyjnych produktów czy usług oraz ich ulepszanie. Udoskonala również procesy oraz skutecznie rozwiązuje powstające w organizacjach problemy. Dzięki Design Thinking firmy są w stanie szybciej wygenerować wiele nowych pomysłów. Cały proces koncentruje się na potrzebach użytkowników, a więc łatwiej jest dostosować rozwiązania do ich preferencji.

Design thinking

Uczestnik szkolenia zrozumie, czym jest Design Thinking, będzie umiał korzystać z narzędzi (DTTools), które wspierają proces kreatywny oraz zrozumie zasady, które są niezbędne do zrealizowania procesu zgodnie z Design Thinking. Ponadto dzięki DTRules&Roles oraz DTModel pozna pryncypia, role oraz ich odpowiedzialność w całym procesie, a także będzie wiedział jak wykorzystać strukturę ułatwiającą zaplanowanie go.

Dla kogo jest szkolenie z Design Thinking i jakie są jego zalety?

Szkolenie z design thinking sprawdzi się w firmach, korporacjach czy innych organizacjach, które poszukują innowacyjnych rozwiązań. Metodyka DTMethod jest uniwersalna, dlatego sprawdzi się wszędzie tam, gdzie trzeba zwiększyć skuteczność rozwiązywania problemów.

W organizacjach zmniejszy się więc ryzyko wprowadzania produktów oraz usług, które nie przynoszą firmom odpowiednich korzyści. Zwiększy się za to pula wartościowych pomysłów, które będą dostosowane do realnych potrzeb klientów, co pozwoli również zaoszczędzić zasoby. Tym samym poprawi się potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa i podniesie satysfakcja klientów.

Na szkoleniu szczególnie skorzystają Project Managerowie, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, członkowie zespołów projektowych, Facylitatorzy czy Moderatorzy.

Jak przebiega szkolenie z Design Thinking?

Szkolenie z DTMethod Foundation trwa 3 dni i odbywa się w dwóch formach: stacjonarnej lub online (na żywo, w czasie rzeczywistym). Możliwe jest również zrealizowanie szkolenia w ramach Inprogress Plus, czyli subskrypcji szkoleń.

Program szkolenia rozpoczyna się od wprowadzenia do Design Thinking, a następnie dzieli się na sesje warsztatowe, pozwalające nabyć wiedzę o wszystkich fazach DTMethod. Szkolenie kończy się egzaminem testowym składającym się z 50 pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat. Stanowi on poświadczenie wiedzy w zakresie stosowania metodyki i jest wydawany bezterminowo.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał partnera

Udostępnij