biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Biznes

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – czego potrzebujesz?

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – czego potrzebujesz?

Postępująca cyfryzacja procesów od kilku lat wyraźnie wkracza także w usługi administracyjne. Przykładem tego jest możliwość zakładania działalności gospodarczej online. Proces ten cieszy się ogromną popularnością wśród początkujących przedsiębiorców. Nic dziwnego – pozwala im zaoszczędzić czas, automatyzuje procedurę, a także eliminuje konieczność odwiedzania kilku urzędów, aby zarejestrować swoją firmę. Interesuje Cię założenie działalności gospodarczej online? Chcesz wiedzieć, jak zarejestrować w ten sposób firmę? Sprawdź nasz poradnik.  

Rejestracja firmy online to bardzo wygodna forma rozpoczęcia swojej przygody z biznesem. Pozwala uniknąć kolejek w urzędach i przeprowadzić proces w wygodny sposób, z domu, przy użyciu komputera. Chcąc skorzystać z tej formy rejestracji firmy musimy jednak posiadać certyfikat kwalifikowany lub ePUAP. To odpowiednik fizycznego podpisu – w formie cyfrowej, który pozwala nie tylko na opatrywanie nim dokumentów, ale także stanowi formę uwierzytelniania naszej tożsamości. W przypadku certyfikatu kwalifikowanego musimy posiadać dedykowane procesowi urządzenie oraz potwierdzić swoją tożsamość np. w kancelarii notarialnej. Znacznie łatwiejszą procedurą jest założenie profilu zaufanego ePUAP. To nie tylko bezpłatne rozwiązanie, ale także wygoda – możemy zrobić to przez certyfikat kwalifikowany lub po prostu przez bankowość elektroniczną. Profil zaufany można założyć na stronie www.pz.gov.pl, logując się do swojego banku oraz wypełniając stosowny formularz. Posiadasz profil zaufany? Założenie działalności gospodarczej online stoi przed Tobą otworem. 

Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet?  

Zakładanie działalności gospodarczej online opiera się na wypełnieniu wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Procedura ta jest w pełni bezpłatna i wymaga tylko wypełnienia formularza, podając w nim stosowne dane, a później potwierdzenia ich profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. W formularzu należy podać m.in. następujące informacje:

  • nazwa firmy, 
  • data urodzenia przedsiębiorcy,  
  • numer PESEL,
  • obywatelstwo właściciela firmy, 
  • adres zamieszkania oraz wykonywania działalności, 
  • data rozpoczęcia wykonywania działalności, 
  • przedmiot wykonywanej działalności, wyznaczony w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności PKD.  

Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet krok po kroku? 

Zakładanie działalności – REGON i NIP  

Zakładanie działalności online – poprzez wypełnienie wpisu do CEIDG przez Internet – skutkuje automatycznym wygenerowaniem wniosku o nadanie numeru REGON, który niezbędny jest do prowadzenia działalności. W podobny sposób działa procedura nadawania numer NIP – zgłoszenie się do przyznania numeru jest wykonywane automatycznie, razem z wnioskiem do CEIDG, a my nie musimy składać w tym celu osobnego formularza.  

Wybór formy opodatkowania 

Wypełnienie formularza CEIDG wymaga także określenia formy opodatkowania, która warunkuje sposób obliczania podatku dochodowego odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. Wybierać możemy spośród trzech opcji:  

  • skali podatkowej, znanej także jako opodatkowanie na zasadach ogólnych, która generuje podatek na poziomie 12% do progu dochodowego 120 tys zł oraz 32% powyżej.  
  • podatku liniowego, która uprawnia przedsiębiorcę do opodatkowania na poziomie 19% niezależnie od wartości uzyskiwanego dochodu oraz składki zdrowotnej na poziomie 4,9% dochodu z częściową możliwością jej odliczenia.  
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który bazuje na rozliczaniu podatku od przychodu, czyli bez możliwości odliczenia kosztów, a także w oparciu o wartość podatkową przypisaną określonemu rodzajowi prowadzonej działalności.  

Co istotne, z formą opodatkowania ściśle związana jest także wysokość składki zdrowotnej, którą musi płacić przedsiębiorca.  

Rejestracja do VAT 

Rejestracja do VAT odbywa się poprzez wypełnienie tzw. Formularza VAT-R przez przedsiębiorcę. Obowiązkowo muszą wypełnić go przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT, oraz Ci, których sprzedaż przekroczy próg 200 tys. zł rocznie.  

Rejestracja ZUS 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składek ZUS za siebie oraz swoich pracowników. Wymaga to dokonania rejestracji w ZUS. Część informacji zostaje do ZUS automatycznie przekazana wraz z wnioskiem CEIDG-1. W ciągu 7 dni od zarejestrowania firmy należy jednak złożyć osobno ZUS ZUA, dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, ZUS ZZA w przypadku zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ZUS ZCNA zgłaszając do ubezpieczenia zdrowotnego osobę z rodziny.  

Jak założyć działalność online?  

Założenie działalności gospodarczej online to proces bardzo szybki i w pełni zautomatyzowany. Bez problemu dokonasz go w domu – bez konieczności odwiedzania licznych urzędów. Masz obawy czy poradzisz sobie z nim samodzielnie? Zapraszamy do kontaktu – możemy Ci pomóc! 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij