biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Biznes

Gdzie zarejestrować spółkę z o.o.?

Gdzie zarejestrować spółkę z o.o.?

Formy prowadzenia działalności gospodarczej różnią się od siebie. Spółki można podzielić na spółki cywilne oraz spółki handlowe. Każda z nich wymaga nieco innego sposobu zarejestrowania. Gdzie zarejestrować spółkę z o.o.? Podpowiadamy poniżej.

Czym się różni wpis do CEIDG od KRS?

CEIDG czyli Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej jest to rejestr w którym są zebrane informacje dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie firmy jednoosobowej i spółek cywilnych.

Natomiast wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) pozwala na zarejestrowanie spółki handlowe. W ramach spółek handlowych możemy wyróżnić spółki osobowe takie jak:

 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowe
 • spółka komandytowo-akcyjne

oraz spółki kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

Dodatkowo w Krajowym Rejestrze Sądowym są rejestrowane m.in.:

 • spółdzielnie
 • stowarzyszenia i fundacje
 • instytuty badawcze

Jakie dane musza zostać zawarte we wpisie KRS?

Wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) jest dokonywany na podstawie wniosku, który składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może złożyć go w formie papierowej i elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W czasie składania wniosku do KRS należy zgłosić dane:

 • Oznaczenie rodzaju organizacji np. spółka, fundacja
 • Nazwa Organizacji
 • Dane o wcześniejszej rejestracji, jeśli miała miejsce np. należy podać nazwę sądu prowadzącego rejestr
 • Siedzibę w której znajduje się organizacja
 • Adres siedziby, w której jest organizacja
 • Informacje o statucie/umowie
 • Cele powołanej organizacji
 • Czas na jaki została utworzona
 • Organ sprawując nadzór
 • Organ nadzoru wewnętrznego (np. zarząd, rada nadzorcza)
 • Złożenie sprawozdania finansowego

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać konto firmowe w momencie wpisu do KRS?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zgłasza konta bankowego we wniosku o wpis do KRS. Powinna to zrobić w Urzędzie Skarbowym poprzez złożenie formularza NIP-8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może założyć konta na siebie. Jej wspólnicy mogą posiadać jeden wspólny rachunek bankowy. Jeśli przedsiębiorcy prowadzący spółkę nie mają konta firmowego w momencie rejestracji spółki, każdą kolejna informację o nim powinni złożyć za pomocą zgłoszenia aktualizacyjnego.

Oferta produktów bankowych dla firm jest szeroka. Jeśli chcesz wybrać firmowe konto dla spółki z o.o. porównaj oferty w rankingu kont firmowych dla spółek z o.o.

Podczas przygotowywania rankingu, brane są pod uwagę kryteria:

 • Wysokość opłaty za prowadzenie konta
 • Wysokość opłaty za kartę do bankomatu
 • Wysokość opłaty za przelewy
 • Wypłata pieniędzy z bankomatów w oddziale i w oddziałach innych banków
 • Możliwość założenia konta walutowego i oszczędnościowego
 • Dodatkowe informacje takie jak: bonusy i dodatkowe bezpłatne usługi.

Przedsiębiorca może rozliczyć wydatki związane z korzystaniem z konta bankowego, jeśli wiążą się z prowadzoną działalnością. Należą do nich prowizje i opłaty bankowe m.in. przelewy, wypłaty w bankomatach, opłaty dotyczące rachunku i korzystania z karty kredytowej. Wszystkie wydatki związane z kontem bankowym musi udokumentować za pomocą wyciągów bankowych.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij