biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Praca

Kim jest system architekt w IT?

Kim jest system architekt w IT?

Przewaga konkurencyjna zarówno średnich, jak i dużych firm z różnych branż bardzo często powiązana jest z odpowiednio rozwiniętą, nowoczesną infrastrukturą technologiczną. W XXI wieku rozwiązania IT odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu właściwie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Aby możliwe było korzystanie z poprawnie przygotowanych procedur informatycznych, niezbędny jest architekt systemów IT.

Rola architekta systemów IT w przedsiębiorstwie 

Do podstawowych zadań architekta systemów IT, jak można się domyślić, należy projektowanie. Osoba na tym stanowisku skupia się na obmyślaniu oprogramowania, które musi być zgodne z potrzebami organizacji, w której ma być ono wprowadzone. Powinien on brać pod uwagę wszelkie wstępne założenia oraz określone wymagania ze strony docelowego użytkownika programu. Poza tworzeniem projektu architekt systemów IT zajmuje się również nadzorowaniem procesu wdrażania zaleceń i tworzenia oprogramowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi ze strony zarządu lub klienta czy partnera biznesowego. Koordynuje on pracę zespołu oraz kontroluje postępy i zastosowane rozwiązania. 

Praca w IT na stanowisku architekta systemów informatycznych wymaga odpowiedniego podejścia do zarządzania projektami, zgodnego z założeniami organizacji w tej kwestii. Osoba na tym stanowisku musi trzymać rękę na pulsie i czuwać nad przestrzeganiem przez zespół procedur i zaleceń. Do jej zadań należy również reagowanie na problemy — jeśli w procesie wdrażania okaże się, że jakaś funkcjonalność nie jest możliwa do wprowadzenia w pierwotnej formie, architekt musi zająć się zmodyfikowaniem planu, aby zapewnić zespołowi jak najlepsze rozwiązania w danych warunkach. 

Jak zostać architektem systemów informatycznych?

Rozwój kariery w IT wymaga odpowiedniej wiedzy. Na stanowiskach wyższego szczebla, na przykład specjalisty lub starszego specjalisty, ważne jest także doświadczenie. Firmy z branży IT często nie wymagają wykształcenia dokładnie w kierunku architektury systemów IT – najczęściej wystarczą studia informatyczne, związane na przykład z programowaniem. Na wielu uczelniach dostępne są jednak specjalności nastawione bardzo mocno na architekturę IT. Osoby, które nie mają kierunkowego wykształcenia, skupionego na architekturze systemów IT, mogą zdecydować się na profesjonalne kursy i szkolenia. 

Specjaliści zajmujący się projektowaniem oprogramowania informatycznego muszą posiadać bardzo rozległe kwalifikacje i umiejętności twarde. Osoba na stanowisku architekta w IT powinna mieć wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu programowania, obsługi programów i narzędzi do projektowania systemów i aplikacji, a także zdolności modelowania biznesowego. Istotna jest także znajomość języka UML i zdolności związane ze zwinnym zarządzaniem projektami IT. Stanowisko to jest bardzo wymagające. Wysoko rozwinięte umiejętności architektów branży technologicznej są jednak doceniane poprzez atrakcyjne wynagrodzenie, jakie mogą otrzymać w renomowanych firmach IT.

Udostępnij