biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Biznes

Postępowanie o zatwierdzenie układu – na czym polega?

Postępowanie o zatwierdzenie układu – na czym polega?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jeden z typów postępowań restrukturyzacyjnych. Ten rodzaj postępowania jest stosunkowo prosty i szybki. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na ten temat!

Restrukturyzacja firmy przeprowadzana jest w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika. Istnieją różne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego – można np. skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jednym z wariantów umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które w początkowym etapie odbywa się bez ingerencji sądu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – najważniejsze informacje

Problemy finansowe firmy nie zawsze muszą prowadzić do ogłoszenia jej upadłości. Ratunkiem dla firmy może być przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Wyróżniamy 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. W postępowaniu o zatwierdzenie układu procedury są mniej skomplikowane. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, który w początkowym etapie odbywa się bez ingerencji sądu. Warto jednak pamiętać, że takie postępowanie musi być prowadzone pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje funkcję nadzorcy układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu składa się z czterech etapów:

  • Czynności przygotowawcze (m.in. zawarcie umowy z nadzorcą, wyznaczenie dnia układowego, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego);
  • Głosowanie nad układem i przyjęcie układu – dłużnik przeprowadza głosowanie wśród wierzycieli. Układ zostaje przyjęty, jeżeli większość z nich wypowie się za jego przyjęciem;
  • Zatwierdzenie układu przez sąd i skutki przyjętego układu – postępowanie zostaje zakończone, a dłużnik zaczyna spłacać raty przewidziane w układzie;
  • Stwierdzenie wykonania układu – jeżeli wszystkie raty zostały zrealizowane, sąd wydaje stwierdzenie o wykonaniu układu.

Dzień układowy

W postępowaniu o zatwierdzenie układowe wyznacza się tzw. dzień układowy. Jest to wyznacznik, na podstawie którego ustalany jest krąg wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Określenie dnia układowego to jedna z najważniejszych decyzji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, dokonanie obwieszczenia dnia układowego powinno nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia funkcji przez nadzorcę układu. Dzień układowy może przypadać nie wcześniej niż 3 miesiące oraz nie później niż dzień przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. Dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie układu jest więc miarodajny dla wyznaczenia dnia układowego.

Restrukturyzacja – jak ją sprawnie przeprowadzić?

Na sprawny przebieg postępowania restrukturyzacyjnego ma wpływ wiele czynników. Część z nich jest zależna, a część niezależna od przedsiębiorcy. Dłużnik nie ma wpływu na szybkość decyzji podejmowanych przez sąd, ale może wpłynąć na inne okoliczności przekładające się na sprawność restrukturyzacji. Do tych czynników zaliczamy m.in. szybkość reakcji przedsiębiorcy na zmiany otoczenia gospodarczego, które mogą wpływać na płynność finansową przedsiębiorstwa, a także odpowiednie przygotowanie przedsiębiorcy do postępowania restrukturyzacyjnego. Chcąc sprawnie przeprowadzić restrukturyzację firmy, powinniśmy rozpoznać problematyczne obszary prowadzonej działalności jeszcze przed złożeniem wniosku o postępowanie restrukturyzacyjne. Warto także podjąć rozmowy z kluczowymi kontrahentami, co może pomóc we wzajemnej współpracy podczas prowadzonego postępowania.

Udostępnij