biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Prawo

Zmiany w kodeksie drogowym od 17 września 2022

Zmiany w kodeksie drogowym od 17 września 2022

Od 17 września 2022 roku zaczął obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych oraz weszły w życie przepisy, dotyczące tzw. recydywy i mandatów za przekroczenie prędkości. To jedna z najważniejszych kwestii, jakie zostały zawarte w zmienionym kodeksie drogowym.

Zmiany w kodeksie drogowym 2022 – co powinien wiedzieć każdy kierowca?

Obecny rok upływa pod hasłem znacznego zaostrzenia przepisów ruchu drogowego. Wiąże się to ze znacznie wyższymi mandatami i dłużej obowiązującymi punktami karnymi, co jest efektem nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Z jakimi karami muszą się, więc liczyć kierowcy?
Nowy taryfikator mandatów wskazuje na 12 wykroczeń, za które na kierowcę może być nałożonych aż 15 punktów karnych. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że do zatrzymania prawa jazdy „wystarczy” przekroczenie 24 punktów karnych, lub też 20 (W odniesieniu do kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż rok). Za co w praktyce można otrzymać aż 15 punktów karnych?
Odnosi się to przede wszystkim do nieustąpienia pierwszeństwa pieszym na pasach oraz niezatrzymania się do kontroli policyjnej, a także spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego o podobnym działaniu. Znowelizowane przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają też na kierowców wysokie mandaty i dużą ilość punktów karnych za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, a także za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz wyprzedzanie na przejeździe rowerowym.

Zmiany w kodeksie drogowym, czyli nieuchronność i surowość kar

Zmiana w kodeksie drogowym, które weszły w życie 17 września 2022 roku podkreśliły, zdaniem ekspertów w zakresie ruchu drogowego nie samą wysokość i surowość kary dla kierowców, którzy nie stosują się do przepisów, ale jej nieuchronność, czyli możliwość szybkiej kontroli policyjnej oraz efektywność w nakładaniu kar. Warto tu wskazać chociażby nowe przepisy dotyczące tzw. recydywy, a także podwójne statki mandatów w przypadku przekroczenia prędkości. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi zlikwidowane zostaną także szkolenia dla kierowców, którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego, a które miały na celu zniwelowanie liczby punktów karnych. Tym samym od 17 września tego roku nie jest możliwe wzięcie udziału w tego typu szkoleniu. Ponadto, wszedł w życie mechanizm, według którego możliwość usunięcia punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego jest uzależniona od zapłaty mandatu.

Kasowanie punktów karnych po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny

Kasowanie punktów karnych po upływie aż dwóch lat od zdarzenia, które było przyczyną nałożenia mandatu lub grzywny to nowość w kodeksie drogowym. To znaczne zaostrzenie w tej kwestii, które dodatkowo łączy się ze znacznie większymi grzywnami za np. przekroczenie prędkości na drodze. Powoduje to, że w chwili obecnej wysokość mandatów karnych dla kierowców, którzy nie potrafią zdjąć przysłowiowego „buta z gazu” są często wysokości nawet jednego miesięcznego wynagrodzenia, co może w znaczący sposób obciążyć budżet rodzinny, a jednocześnie jest ostrzeżeniem dla kierowców i wskazówką aby stosowali się do ograniczeń prędkości.

Udostępnij