biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Finanse

Czy możemy sprawdzić cudze długi?

Czy możemy sprawdzić cudze długi?

Informacja na temat zadłużenia konsumenta może okazać się istotna dla banku lub firmy, która zamierza nawiązać z nami współpracę. Również my sami powinniśmy odwiedzać regularnie rejestry dłużników, aby mieć pewność, że nie mamy zaległości w spłatach naszych comiesięcznych rachunków czy rat kredytów. Jak sprawdzić siebie i jak sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej

Czy można sprawdzić czyjeś zadłużenie

Powodów, dla których możemy chcieć sprawdzić czyjeś zadłużenie jest wiele. Mogą to być długi partnera czy innej bliskiej nam osoby. Być może chcemy jej udzielić pomocy lub zbadać skalę problemu. A może jesteśmy właścicielami małej firmy i chcemy nawiązać współpracę z wybranym podwykonawcą? Wiemy przecież, iż jego wypłacalność może zaważyć na płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa. 

W praktyce dostęp do informacji o zadłużeniach mają jedynie wybrane podmioty, jak np. banki. Zasady udostępniania danych o sytuacji finansowej poszczególnych osób są ściśle regulowane przez prawo. A to oznacza, że jeśli nie jesteśmy jednym z uprawnionych podmiotów, sprawdzenie długu drugiej osoby może okazać się bardzo trudne. 

Jak sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej

Wspomniane organy, które posiadają uprawnienia do weryfikowania sytuacji finansowej konsumentów, korzystają przeważnie z baz biur informacji gospodarczej bądź biura informacji kredytowej. To tutaj przeważnie trafiają negatywne wpisy na temat zaległości w spłatach zobowiązań finansowych. Listy dłużników służą m.in. motywowaniu konsumentów do szybkiej spłaty należności.

Jak sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej? Warto wiedzieć, że każdy może otrzymać dostęp do danych na swój temat. O wiele trudniej jest uzyskać dostęp do informacji na temat długów drugiej osoby. Nie możemy np. sprawdzić danych w rejestrze dłużników na temat osób, z którymi zamieszkujemy w jednym gospodarstwie domowym.

Istnieją jednak giełdy wierzytelności, jak również Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, w których możemy znaleźć informację na temat dłużnika, znając jego nazwisko oraz PESEL. Warto pamiętać, że taka usługa może być płatna. Dodajmy też, że gdy dana osoba prowadzi działalność lub świadczy jakiekolwiek usługi, możemy pokusić się o wyszukanie opinii na jej temat w Internecie. Jeśli nie wywiązuje się ona ze swoich płatności, nie reguluje terminowo swoich należności, wówczas istnieje szansa, że przestroga pojawiła się np. na internetowych forach, w social mediach czy w opiniach wyszukiwarek.

Gdzie widnieją informacje o naszych długach

Również my sami możemy znaleźć się w sytuacji, gdy zechcemy rozkręcić własny biznes lub zdecydujemy się na wzięcie kredytu na samochód bądź mieszkanie. Przed rozpoczęciem stosownych działań warto sprawdzić, czy sami nie wygenerowaliśmy długu. Przeoczenie lub pominięcie zapłaty jednego rachunku za prąd czy telefon mogło sprawić, że informacja na temat przeterminowanej płatności trafiła do któregoś z rejestrów dłużników. Dobra informacja jest taka, że w najpopularniejszych bazach dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, możemy dokonać sprawdzenia samych siebie. Dodatkowo raz na pół roku zrobimy to za darmo.

W pierwszej kolejności warto odwiedzić takie bazy, jak: ERIF BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A., KBIG S.A., KIDT BIG S.A. To tutaj wierzyciele najczęściej umieszczają wpisy dotyczące zaległości w płatnościach i to tutaj mogą zaglądać banki oraz potencjalni kontrahenci. W wybranych rejestrach wierzyciele mogą umieszczać także pozytywne informacje na nasz temat. Warto regularnie zaglądać do tych serwisów, aby mieć kontrolę nad własną sytuacją finansową.

W rejestrze widnieje informacja o długu. Co teraz?

Jeśli przeglądając rejestr dłużników, napotkaliśmy wpis o zalegającej płatności, wówczas warto jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem w celu omówienia możliwości szybkiej spłaty całości zadłużenia. Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z  Rejestru Dłużników niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł. Brak negatywnych wzmianek może przełożyć się na lepszą zdolność kredytową, jak również na większe zaufanie potencjalnych partnerów biznesowych.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij