biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

BiznesPraca

Komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy

Komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy

Aby osiągnąć sukces zawodowy, należy zrozumieć, jak komunikacja werbalna i niewerbalna wpływają na nasze sprawne funkcjonowanie w środowisku pracy. Podczas gdy umiejętności komunikacji werbalnej mogą pomóc przejść rozmowę kwalifikacyjną i znaleźć pracę, komunikacja niewerbalna jest równie ważna, jeśli chodzi o wydajność pracy, awans i dalszy, prężny rozwój kariery. Poniżej pokusimy się o zaprezentowanie kilku istotnych aspektów dotyczących komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jeśli chodzi o pracę.

Komunikacja werbalna w środowisku pracy

Komunikacja werbalna jest prawdopodobnie najbardziej oczywistym i zrozumiałym sposobem komunikacji, a zarazem potężnym narzędziem w zestawie narzędzi perswazyjnych. Najprościej ujmując jest to dzielenie się informacjami między dwiema osobami za pomocą słów, znane ludzkości od niepamiętnych czasów.

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeśli mowa o komunikacji werbalnej, mamy tutaj na myśli zarazem słowo mówione jak i pisane. Słowa z kolei to najdokładniejsze i najpotężniejsze zestawy symboli, które równocześnie konotują semantycznie znaczenia różnych pojęć i rzeczy. Ważne zatem, aby dysponować bogatym słownictwem i umiejętnie posługiwać się ich arsenałem.

Jakie są jednak główne zasady i zalety komunikacji werbalnej, wykorzystywanej w codziennym środowisku pracy? W świecie, w którym coraz częściej rozmawiamy ze sobą za pomocą maili i smsów, komunikacja mówiona jest jak powiew świeżego powietrza. Wykorzystując moc komunikacji głosowej do tworzenia relacji, możemy nawiązać kontakt i poczucie zaufania ze swoimi słuchaczami, przykładowo współpracownikami czy klientami, na bardziej emocjonalnym poziomie. Techniki werbalne umożliwiają tez doskonalsze zapewnienie zrozumienia oraz natychmiastową odpowiedź na rozmaite zastrzeżenia i nieporozumienia. Właściwe dostosowanie komunikowanej wiadomości do informacji zwrotnej, otrzymywanej od odbiorcy, pozwala na lepsze sfinalizowanie przedmiotowego problemu.

Sprawdź, kto ma szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości

Komunikacja niewerbalna w środowisku pracy

Często widzimy jak politycy przemawiając w telewizji wykonują serię gestów mających podkreślać ich słowa. To próba połączenia komunikacji werbalnej z niewerbalną, o której tez należy pamiętać podczas prowadzenia biznesu czy kontaktu z współpracownikami w naszej firmie.

Istnieje przekonanie artykułowane przez niektórych znawców technik werbalnych, że kiedy człowiek mówi, tylko 35 procent komunikacji jest tak naprawdę werbalne, a aż 65 procent to czynniki niewerbalne. To nie do końca prawda, ponieważ wiele tez zależy od aktualnej sytuacji i samego kontekstu wypowiedzi. Jednak absolutną prawdą jest, że komunikacja niewerbalna może tworzyć lub łamać przekaz, dlatego istotne jest opanowanie jej podstawowych zasad i założeń.

Często gdy mowa o komunikacji niewerbalnej, przychodzi nam na myśl popularny termin „język (mowa) ciała”. Faktycznie, kiwanie głową, mimika twarzy, pochylanie się w kierunku mówiącego w celu okazania zainteresowania – wszystko to są formy komunikacji niewerbalnej. Wyraz twarzy, taki jak radość, smutek czy złość, pomaga przekazać wiadomość, ale bardzo istotny jest także podczas słuchania naszego interlokutora. Szef który komunikuje założenia swojego genialnego planu finansowego, może zapomnieć o bonie świątecznym dla swego pracownika, jeśli zobaczy na jego twarzy ironiczny uśmiech! Również gesty mogą wydajnie wzmocnić przekaz. Ciepłe gesty skierowania w stronę współpracownika, który zasługuje na szczególne uznanie, zaciśnięcie pięści, by pokazać frustrację lub złość, to wszystko pomaga jeszcze bardziej zaangażować słuchaczy. Nawet odległość od rozmówcy ma tutaj swoje znaczenie! Zbyt mała nacechowana być może pewnego rodzaju brakiem komfortu, natomiast zbyt duża potrafi skutecznie zdezorientować. Last but not least, zachowanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Wzmacnia to zaufanie i owocuje większą siłą perswazji.

Przeczytaj też, jak napisać profesjonalne CV do pracy.

Udostępnij