biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

PracaPrawo

Zwolnienie lekarskie w ciąży od kiedy i ile płatne?

Zwolnienie lekarskie w ciąży od kiedy i ile płatne?

Często kobiety w ciąży pracują do ostatnich dni przed porodem. Wiele kobiet w stanie błogosławionym ze względu na stan zdrowia nie może pracować i musi skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. W czasie trwania zwolnienia lekarskiego kobieta objęta jest specjalnymi prawami.

Długość zwolnienia lekarskiego w ciąży

Kobieta w ciąży ma prawo do 270 dni zwolnienia lekarskiego, co równoważne jest okresowi 9 miesięcy. Zdarza się więc tak, że kobieta przez cała ciąże przebywa na zwolnieniu i ma ona do tego brawo bez względu na to czy choroba jest, czy nie jest związana z ciążą. Oznacza to, że zwolnienie lekarskie w ciąży może wystawić każdy lekarz do jakiego uda się kobieta ciężarna. Jeśli kobieta w czasie ciąży choruje, wówczas przysługuje jej 100% wypłacanego świadczenia chorobowego.
Należy pamiętać, że urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu, ale na wniosek pracownicy może on rozpocząć się przed porodem. Do wniosku dołączyć trzeba zaświadczenie od lekarza o wyliczonym terminie porodu, na którego podstawie zostaje obliczony wymiar urlopu macierzyńskiego, którego 6 tygodni może zostać wykorzystane przed porodem.

Zobacz, czym różni się przychód a czym dochód

Kto wypłaca zasiłek i ile on wynosi?

Wypłacane zasiłku macierzyńskiego odbywa się tak samo jak w innych przypadkach kiedy pracownik jest niezdolny do pracy. Przez okres pierwszych 33 dni kobieta, która nie ukończyła 50 roku życia, otrzymuje wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, natomiast od 34 dnia zasiłek ten wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia powyżej 20 pracowników, wówczas jest on zobowiązany do wypłacania zasiłku, ponieważ jest płatnikiem składek.
Zwolnienie lekarskie wiąże się z wypłacaniem zasiłku w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Zwolnienie lekarskie w ciąży wiąże się natomiast z wypłacaniem zasiłku w wysokości 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Aby pracownica mogła dostawać 100% zasiłku na zwolnieniu lekarskim, musi być zaznaczony kod B, który wskazuje, że zwolnienie lekarskie dotyczy ciąży.
Wysokość zasiłku obliczana jest na podstawie następujących składników:
– premia uznaniowa miesięczna, roczna lub kwartalna,
– wynagrodzenie za czas trwania urlopu,
– wynagrodzenie za nadgodziny,
– wynagrodzenie za pracę na nocną zmianę.

Informowanie pracodawcy o ciąży

W aktualnych przepisach prawnych kobieta ciężarna nie ma obowiązku dostarczania zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy, ponieważ zwolnienie lekarskie z oznaczeniem B jest wystarczającą informacją dla pracodawcy. Po dostarczeniu zwolnienia pracownicy będącej w ciąży przysługuje ochrona wynikająca z przepisów prawa.
Kobieta ciężarna nie może pracować na nocą zmianę oraz w godzinach nadliczbowych. Poinformowanie pracodawcy o ciąży w celu skorzystania ze swoich praw leży w obowiązku i interesie pracownicy. Informację o ciąży można przekazać w dogodnym dla siebie momencie, ponieważ nie ma z góry określonego terminu, w jakim trzeba tego dokonać. Natomiast zwolnienie lekarskie może być wystawione przez każdego lekarza i nie ma ono konkretnego wzoru.

Udostępnij