biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

FinansePrawo

Czym różni się przychód a dochód?

Czym różni się przychód a dochód?

W dzisiejszych czasach bardzo wiele mówi się na temat optymalizacji podatkowej. Przedsiębiorstwa szukają oszczędności, które mogą następnie inwestować w rozwój firm i premie dla pracowników. Z tego powodu, wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można obniżyć płacone podatki, celem zachowania jak największej kwoty pieniędzy. Aby tego dokonać, należy znać podstawowe zagadnienia związane z finansami. Z tego powodu, należy rozróżniać czym jest przychód a dochód.

Potoczne pomyłki

W dzisiejszych czasach wiele osób nie zwraca wystarczającej uwagi na znaczenie pojęć lub korzysta z nich w niepoprawny sposób. Dotyczy to najczęściej związków frazeologicznych oraz innych potocznych zwrotów. Tak samo jest w tym przypadku. Wiele osób używa słowa przychód mówiąc o dochodzie i odwrotnie. Jak zatem rozwiązać ten problem? Korzystając z dostępnej wiedzy.

Czym jest przychód?

Jest to całkowita suma uzyskanych pieniędzy, która nie określa stanu faktycznego. Dlaczego tak się dzieje? Z tego powodu, iż należy wziąć pod uwagę wszelkie obciążenia, które należało ponieść, aby dany przychód mógł zostać zrealizowany. Przychód nie uwzględnia jednej istotnej rzeczy, którą jest podatek dochodowy. To właśnie od tej kwoty jest on naliczany przez co często zarobki firm oraz pracowników są znacznie niższe. Jest to jedna z opłat, która budzi najwięcej kontrowersji jednak póki co nie zanosi się na zmiany związane z podatkiem dochodowym.

Źródeł przychodu jest wiele. Może nim być prowadzenie działalności gospodarczej, umowa o pracę, praca służbowa czy wynajem nieruchomości. Aktywności dochodowych jest sporo, a cały katalog został zawarty w artykule 14 ustępu 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto pamiętać, że w przypadku płatników VAT, kwotą uznawaną za przychód jest wartość pomniejszona właśnie o ten podatek.

Dowiedz się też, ile wynosi średnia emerytura w Polsce

Dochód – jaka jest jego definicja?

Jak wspomniano wcześniej, od przychodu należy odjąć koszty jego uzyskania. Ta różnica stanowi właśnie dochód. Najłatwiej tę zależność jest przedstawić za pomocą wzoru matematycznego:
„Dochód” = „przychód” – „koszty uzyskania przychodu”.

Co w takim razie można uznać za wydatki niezbędne? Przede wszystkim muszą być one konieczne do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Koszty uzyskania przychodu muszą mieć również ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie mieć charakteru osobistego. Ściślej wydatki tego typu zostały określone w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym. Można tam znaleźć katalog kosztów, które można odliczyć od przychodu.

W ten sposób, do wszelkich kosztów uzyskania przychodu podatnik może zaliczyć takie wydatki, które są ściśle powiązane z prowadzoną działalnością. Bardzo ważnym czynnikiem jest umiejętność udokumentowania takich wydatków. Z tego powodu, każdorazowo należy przedstawić odpowiednią fakturę.

Koszty można podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Pierwszy z nich odnosi się do wszelkich działań mających charakter pomocniczy. Może to być np. koszt biura, paliwa czy usług księgowych. Wydatki bezpośrednie są z kolei związane tylko i wyłącznie z działalnością przedsiębiorstwa. Mogą to być koszty związane z zakupem materiału surowego, półproduktu czy maszyny. Wszystko co musi być kupione aby firma mogła sprzedać produkt.

Przychód a dochód – jasna różnica

Na podstawie powyższego wytłumaczenia wiadomo w jaki sposób odróżniać te pojęcia. Mówiąc ściślej, dochód jest wartością, która bezpośrednio interesuje pracowników oraz przedsiębiorców, ponieważ to ona pokazuje jaki jest stan faktyczny oraz zarobek.

Wiele osób specjalnie miesza te pojęcia, aby nie powiedzieć wprost czegoś istotnego. Z tego powodu, wiele osób może poczuć się później oszukanych, jednak brak wiedzy jest najgorszym co może być w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego każdy początkujący przedsiębiorca powinien zacząć od edukacji pod kątem ekonomii oraz prawa cywilnego. W ten sposób zbuduje solidną podstawę do prowadzenia biznesu, co nie jest prostym zadaniem.

Podsumowując, różnice pomiędzy przychodem, a dochodem są znaczące. Nie znając różnic pomiędzy pojęciami można znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Z tego powodu, należy zapamiętać, iż w przypadku przychodu trzeba każdorazowo odliczyć koszty uzyskania. W ten sposób otrzymuje się wartość dochodu, która oddaje rzeczywisty charakter sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czy pracownika. Chcąc zajmować się biznesem należy zacząć swoje przygotowania od wiedzy, a rozróżnianie takich pojęć jest podstawą.

Poznaj formalności, jakie będą cię obowiązywać przy otwarciu firmy

Udostępnij