biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

FinansePrawo

Dofinansowanie na otwarcie firmy – formalności

Dofinansowanie na otwarcie firmy – formalności

Dotacja jest nieodpłatną i bezzwrotną formą pomocy finansowej, która udzielana jest przez państwo, osobą, które chcą otworzyć własne przedsiębiorstwo lub zrealizować inne zadanie. Charakter dotacji określany jest jako uznaniowy, ponieważ jednostka, która ubiega się o dotację, musi spełnić kilka ważnych warunków określonych przez podmiot dysponujący pieniędzmi.

Warunki otrzymania dotacji

Aby otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy z Urzędu Pracy, należy spełnić następujące warunki:
* mieć status osoby bezrobotnej, który otrzymać można po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
* osoba bezrobotna nie może być studentem studiów dziennych, ale może studiować zaocznie,
* osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być właścicielem innej działalności gospodarczej, która została założona w czasie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
* osoba starająca się o dotację nie może w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówić propozycji zatrudnienia lub stażu,
* osoba składająca wniosek nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
* bezrobotny nie otrzymał wcześniej środków dofinansowania oraz nie złożył wniosku w innym urzędzie,
* czas, w jakim po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy bezrobotny może złożyć wniosek o dofinansowanie, zależny jest od urzędu i jego regulacji.

Poznaj też różnicę między przychodem a dochodem

Formalności związane z otrzymaniem dofinansowania

Aby móc starać się o dofinansowanie na otwarcie firmy należy złożyć wniosek do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy. Procedura rozpatrzenia wniosku może trwać od jednego do nawet kilku miesięcy, co uzależnione jest od sprawności pracy danego urzędu.
Podczas rozpatrzenia wniosku brane jest pod uwagę sposób wypełnienia wniosku, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, jakie ma wnioskodawca, a także ocenie poddawany jest pomysł na działalność.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca musi czekać około 7 dni na podpisanie umowy z urzędem pracy oraz poręczycielami, którzy zabezpieczają zwrot kwoty dotacji jeśli wnioskodawca nie dotrzyma warunków umowy. Po podpisaniu umowy środki finansowe przelewane są na konto wnioskodawcy w ciągu kilku dni. Po tych formalnościach wnioskodawca musi założyć działalność gospodarczą w terminie określonym w podpisanej umowie.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji przyznawanej z urzędu pracy uzależniona jest od możliwości finansowych konkretnego urzędu, w jakim składany był wniosek. Najczęściej wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, jakie otrzymuje się w sektorze przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania zależna jest także od środków finansowych, jakie urząd otrzymał na ten cel. Dokładne informacje o wysokości dofinansowania na otwarcie firmy zawarte są w regulaminie konkretnego urzędu pracy odpowiedniego dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia przedsiębiorstwa.
Jeśli wnioskodawca po założeniu firmy zamknie ją przed upłynięciem okresu 12 miesięcy, wówczas musi on zwrócić wszystkie środki z odsetkami w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zwrotu środków.

Sprawdź, jak szybko możesz zarobić dodatkowe pieniądze

Udostępnij