biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

FinansePrawo

Średnia emerytura w Polsce – ile wynosi?

Średnia emerytura w Polsce – ile wynosi?

Obecnie w Polsce emeryturę pobiera około 5,9 miliona osób. Wysokość comiesięcznej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) waha się od kilku groszy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ile wynosi średnia emerytura?

Wysokość emerytur Polaków

Średnia emerytura wypłacana w Polsce systematycznie rośnie, na co mają wpływ regularne waloryzacje świadczenia emerytalnego oraz wypłacane emerytom dodatki, czyli trzynasta i czternasta emerytura.

Z drugiej strony wzrasta liczba osób, które pobierają emerytury w niskiej wysokości, których kapitał emerytalny był bardzo niski. W tym przypadku kwoty są niższe niż najniższe emerytury i wynoszą one od kilku groszy do kilkuset złotych.

ZUS regularnie publikuje raporty „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS”, z których można uzyskać informacje dotyczące aktualnej wysokości świadczeń polskich emerytów i rencistów.

Znasz różnicę między przychodem o dochodem? Jeżeli nie, koniecznie zajrzyj tutaj

Jaka jest wysokość średniej emerytury w Polsce?

Według danych opublikowanych przez ZUS średnia emerytura w Polsce w pierwszej połowie 2021 roku wynosiła 2 524,37 złotych brutto.

Największy odsetek emerytów pobiera natomiast świadczenia na poziomie od 1800,01 do 2200,00 złotych brutto, ponieważ dotyczą one aż 18,8% wszystkich emerytów.

Jednocześnie należy podkreślić, że średnia emerytura w Polsce jest wyższa w przypadku mężczyzn, zatem pobierają oni średnio wyższe świadczenia w stosunku do kobiet.

Najwyższa średnia emerytura w Polsce wypłacana jest na Śląsku.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość emerytury regulowana jest szeregiem czynników, dlatego do jej wyliczania stosowany jest skomplikowany wzór.

O wysokości emerytury decydują między innymi kwota odprowadzanych składek emerytalnych, kwota kapitału początkowego, czas trwania okresów składkowych i nieskładkowych oraz wiek przejścia na emeryturę.

Aby uzyskać wyższe świadczenie, pracownicy muszą odprowadzać wyższe składki, czyli więcej zarabiać, unikać okresów braku pracy i okresów nieskładkowych, a także w późniejszym wieku przejść na emeryturę.

Warto pamiętać również o tym, że na wysokość emerytury wpływają środki zgromadzone poza ZUS, czyli:
– Środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych – OFE, określane jako II filar, kiedyś obowiązkowe, natomiast obecnie oszczędzanie w OFE jest dobrowolne,
– Środki na Indywidualnych Kontach Emerytalnych – IKE oraz na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE, określane jako III filar,
– Środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

Emerytura w Polsce – kiedy można na nią przejść?

Aby przejść na emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie szeregu warunków.

Przede wszystkim do przejścia na emeryturę konieczne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Należy także przynajmniej przez 1 dzień opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne.

Aby otrzymywać emeryturę minimalną, trzeba także posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Warto pamiętać o tym, że warunki przejścia na emeryturę zależne są od stanowiska pracy, ponieważ w różnych zawodach stosowane są dodatkowe przywileje emerytalne, które pozwalają na szybsze przejście na emeryturę.

Emerytury na specjalnych warunkach wypłacane są również przez KRUS – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dowiedz się też, na czym możesz zarobić dodatkowe pieniądze

Udostępnij